Tlf.: 33 13 12 35​​

Øvrig juridisk assistance

​Advokaterne Bygum & Johnsen yder endvidere professionel rådgivning i forbindelse med køb af fast ejendom, oprettelse af anpartsselskaber m.v, testamenter og ægtepagter samt dødsbobehandling.

Advokat Bjarne Johnsen har cvr. nr. 10 58 56 78.

Advokat Jens Bygum Knudsen har cvr. nr. 36 83 13 40.

Martin Jastram har cvr. nr. 41 88 90 88.  
Advokatkontoret er et kontorfællesskab, der er personligt ejet af henholdsvis af Bjarne Johnsen og Jens Bygum Knudsen.

Bjarne Johnsen og Jens Bygum Knudsen er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet. Bjarne Johnsen og Jens Bygum Knudsen har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler, og ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed uanset hvor advokatvirksomheden udføres.

Bjarne Johnsens og Jens Bygum Knudsens forsikring og garantiordning er tegnet i Tryg Forsikring.

Advokat Svend-Erik Hjortskov er tilsvarende forsikret og under garantiordning i HDI Gerling Forsikring.

Advokatkontoret anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting i forholdet mellem klienten og advokatkontoret.

Alle beløb som indbetales til advokatkontorets klientkonti indsættes på klientbankkonti i et dansk pengeinstitut for klientens regning og risiko.


Indestående på klientkonti er beskyttet under Lov om indskyder- og investorgarantiordning, men beskyttelsen er med virkning fra 1. juni 2015 generelt beløbsbegrænset til EUR 100.000 pr. klient pr. pengeinstitut. Advokatkontoret påtager sig ikke noget ansvar for beløb, som indbetales på klientbankkonti, såfremt pengeinstituttet, hvor beløbene indbetales, skulle blive nødlidende.

Advokatkontoret kan således ikke holdes ansvarlig, hvis pengeinstituttet ikke er i stand til at tilbagebetale beløb, som indbetales på klientbankkonti.

Firma

Advokaterne Bygum & Johnsen

Bjarne Johnsen CVR: 10 58 56 78​

Jens Bygum CVR: 36 83 13 40

​Adresse

Valkendorfsgade 5
1151 København K

Kontakt

Tlf.: 33 13 12 35