Tlf.: 33 13 12 35​​

Byfornyelse og ejendomsrenovering

Bistand ved indhentelse af byfornyelsesmidler.

Byggesagsstyring og kontakt med teknikere i byggesagen, fx ved indlæggelse af fjernvarme, facaderenovering, udskiftning af tag, vinduer, altaner m.v.

Udarbejdelse af byggeregnskaber.

Beregning af byggesagens konsekvenser for beboerne.

Styring af arkitekt og ingeniør.

Overholdelse af licitationsregler og AB-92 (byggebranchens interne regelsæt).

Bjarne Johnsen har mange års erfaring med byfornyelsessager og har et indgående kendskab til lovgivningen og ekspertviden i at udarbejde byggeregnskaber.

Firma

Advokaterne Bygum & Johnsen

Bjarne Johnsen CVR: 10 58 56 78​

Jens Bygum CVR: 36 83 13 40

​Adresse

Valkendorfsgade 5
1151 København K

Kontakt

Tlf.: 33 13 12 35