Tlf.: 33 13 12 35​​

Ejendomsadministration

Advokaterne Bygum & Johnsen administrerer andelsboligforeninger, ejerlejlighedsforeninger, boligudlejningsejendomme, erhvervsudlejningsejendomme, kollegier, døgninstituioner for børn og unge, seniorboliger og ældreboliger samt gårdlaug.

Vi varetager alt for en ejendomsadministration relevant sagsbehandling vedrørende ejendommene, som f.eks.

 • Opkræving af husleje, boligafgift, fællesudgifter, gårdlaugsbidrag, varme m.v.

 • Betaling af regninger samt kontrol af ejendommens udgifter, herunder prioriteter, forsikringer, abonnementer m.v.

 • Bogføring.

 • Besvarelse af henvendelser fra andelshavere, ejere, beboere m.v.

 • Kontakt til viceværter.

 • Udfærdigelse af lejekontrakter for beboelses- og erhvervslejemål.

 • Udsendelse af varme- og vandregnskaber.

 • Varsling af huslejestigninger.

 • Deltagelse i generalforsamlinger.

 • Juridisk rådgivning vedrørende foreningen/ejendommen.

 • Rådgivning vedrørende byggesager.

Hver medarbejder har ansvaret for et antal ejendomme i samarbejde med en jurist. Juristen har det overordnede ansvar og besvarer juridiske spørgsmål vedrørende ejendommen. Endvidere deltager juristen i den årlige generalforsamling normalt som dirigent. Medarbejderen har den daglige kontakt med lejere, andelshavere, håndværkere m.v. og varetager al korrespondance, opkrævning af husleje m.v. samt bogføring af ejendommens bilag i et selvstændigt bogholderi.

Ejendommens interesser bliver derfor varetaget af både en jurist og en medarbejder, som har et indgående kendskab til ejendommen.

Firma

Advokaterne Bygum & Johnsen

Bjarne Johnsen CVR: 10 58 56 78​

Jens Bygum CVR: 36 83 13 40

​Adresse

Valkendorfsgade 5
1151 København K

Kontakt

Tlf.: 33 13 12 35